Tag Archives: ค่านิยม

  • ค่านิยม 12 ประการ

    Posted on 01/10/2014 by JSHUNXAI in ประชาสัมพันธ์.

    ว.วชิรเมธี เผย ค่านิยม 12 ประการ คสช. คล้ายหลักธรรมะแนะเหมาะกับฟื้นจริยธรรมให้สังคมในขณะนี้ แล้วค่านิยม 12 ประการของ คสช. มีอะไรบ้าง มาดูกัน             หลังจากที่ทาง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช. ได้มอบค่านิยม 12 ประการ ให้ทุกหน่วยทหาร กำลังพล และครอบครัว เพื่อให้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามให้กับสังคมไทย พร้อมกับให้สอดแทรกค่านิยมหลัก 12 ประการ ไว้ในหลักสูตรทหาร รวมถึงให้รณรงค์เผยแพร่ค่านิยมนี้อย่างกว้างขวาง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา            ล่าสุด (18 สิงหาคม 2557) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย หรือ ว.วชิรเมธี ได้กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย ถึงเรื่อง “ค่านิยมหลักคนไทย […]

    Continue Reading...
    No Comments.